Licencované Národnou bankou Slovenska č. sp.: NBS1-000-079-784
Secondary market

V prípade, ak chcete Vami nakúpenú investíciu kedykoľvek a z akýchkoľvek príčin odpredať, môžete využiť túto sekciu.
Na Vami odpredávanú pôžičku, dlhopisy, akcie, či podiely v spoločnostiach Vám platforma pomôže nájsť protistranu.

Ponuka vložená
Názov projektu
Forma investície
Na predaj akcií/dlhopisov
Na predaj akcií/dlhopisov - minimálne
Predajná cena akcie/dlhopisu
Nominálna cena pôžičky
Predajná cena v Sekundárnom predaji
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-03-11
Pôžička
--
--
--
3 000 EUR
2 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2023-03-11
Pôžička
--
--
--
4 444 EUR
3 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2023-03-06
Pôžička
--
--
--
4 567 EUR
2 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2023-03-03
Pôžička
--
--
--
200 EUR
100 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2023-03-01
Pôžička
--
--
--
111 EUR
10 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2023-02-27
Equity
--
--
--
500 EUR
550 EUR
0000-00-00
až do 20 %
2023-02-27
Equity
--
--
--
1 000 EUR
1 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
2023-02-24
Pôžička
--
--
--
200 EUR
155 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2023-02-23
Equity
--
--
--
1 000 EUR
900 EUR
0000-00-00
až do 20 %
2023-02-03
Equity
--
--
--
1 000 EUR
860 EUR
0000-00-00
až do 20 %
2023-01-25
Pôžička
--
--
--
5 100 EUR
4 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2023-01-20
Pôžička
--
--
--
1 234 EUR
1 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2023-01-13
Equity
--
--
--
1 000 EUR
10 000 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
2023-01-02
Equity
--
--
--
1 000 EUR
10 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
2022-12-13
Pôžička
--
--
--
5 555 EUR
4 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
2022-12-13
Equity
--
--
--
666 EUR
300 EUR
0000-00-00
až do 20 %
2022-12-12
Pôžička
--
--
--
9 876 EUR
9 222 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
100 000 EUR
90 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
500 EUR
300 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
1 000 EUR
700 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
1 000 EUR
800 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
1 000 EUR
800 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
10 000 EUR
10 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
10 000 EUR
9 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
1 500 EUR
1 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
666 666 EUR
500 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
3 000 EUR
2 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
566 EUR
300 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
560 EUR
666 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Equity
--
--
--
1 345 EUR
1 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Pôžička
--
--
--
1 000 EUR
900 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
5 678 EUR
5 100 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Equity
--
--
--
2 222 EUR
1 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Equity
--
--
--
6 666 EUR
5 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Equity
--
--
--
987 EUR
700 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Pôžička
--
--
--
1 111 EUR
999 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
888 EUR
700 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
3 400 EUR
3 002 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
111 EUR
200 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Equity
--
--
--
111 EUR
50 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Equity
--
--
--
555 EUR
222 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Equity
--
--
--
1 000 EUR
333 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Equity
--
--
--
1 000 EUR
990 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Equity
--
--
--
1 000 EUR
950 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Pôžička
--
--
--
1 230 EUR
760 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Equity
--
--
--
1 000 EUR
800 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Pôžička
--
--
--
3 000 EUR
2 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Pôžička
--
--
--
1 000 EUR
1 200 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Rezervované
Equity
--
--
--
1 000 EUR
900 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Rezervované
Equity
--
--
--
999 EUR
800 EUR
0000-00-00
až do 20 %
sort-ascsort-desc
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-03-11
Pôžička
3 000 EUR
2 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-03-11
Pôžička
4 444 EUR
3 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-03-06
Pôžička
4 567 EUR
2 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-03-03
Pôžička
200 EUR
100 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-03-01
Pôžička
111 EUR
10 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-02-27
Equity
500 EUR
550 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-02-27
Equity
1 000 EUR
1 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-02-24
Pôžička
200 EUR
155 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-02-23
Equity
1 000 EUR
900 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-02-03
Equity
1 000 EUR
860 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-01-25
Pôžička
5 100 EUR
4 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-01-20
Pôžička
1 234 EUR
1 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-01-13
Equity
1 000 EUR
10 000 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2023-01-02
Equity
1 000 EUR
10 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2022-12-13
Pôžička
5 555 EUR
4 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2022-12-13
Equity
666 EUR
300 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
2022-12-12
Pôžička
9 876 EUR
9 222 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
100 000 EUR
90 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
500 EUR
300 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
1 000 EUR
700 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
1 000 EUR
800 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
1 000 EUR
800 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
10 000 EUR
10 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
10 000 EUR
9 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
1 500 EUR
1 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
666 666 EUR
500 000 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
3 000 EUR
2 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
566 EUR
300 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
560 EUR
666 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
1 345 EUR
1 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
1 000 EUR
900 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
5 678 EUR
5 100 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
2 222 EUR
1 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
6 666 EUR
5 000 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
987 EUR
700 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
1 111 EUR
999 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
888 EUR
700 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
3 400 EUR
3 002 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
111 EUR
200 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
111 EUR
50 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
555 EUR
222 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
1 000 EUR
333 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
1 000 EUR
990 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
1 000 EUR
950 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
1 230 EUR
760 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
1 000 EUR
800 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
3 000 EUR
2 500 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Pôžička
1 000 EUR
1 200 EUR
2025-01-01
8 %
ročne
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
1 000 EUR
900 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Ponuka vložená
Forma investície
Nominálna cena
Predajná cena
Termín splatnosti
Úročenie (v % p.a.)
Frekvencia výplaty úroku
Rezervované
Equity
999 EUR
800 EUR
0000-00-00
až do 20 %
Partneri:
Payout
Perry Talents
INOVATO
top privacy
National cluster association
CEDEG
Plastics Cluster
Slovenský plastikársky klaster
VGD audit - tax & accountancy

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštěvnosti. Informácie o používání našej stránky tiež zdieľame s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac informácií.